Mária — kiválasztotti kegyelmi állapotban: Felriadtak, valami mozog. És a fény megjelent, a kő csak úgy elgördült. Félelmükben nem is mernek ide nézni. Megnyílott a rideg Sír ajtaja, hisz a követ elgördítették. Akik jelen vannak, megijedtek, megrémültek, kezeiket félelmükben felcsapják, és szólni nem tudnak. A vakító fény, amely megjelent, szétárad. És a fényben jelen van. Jézus Krisztus Urunk: Kilépek e rideg Sírból, amelyben eddig a Test pihent. De az élettelen   Olvass tovább ...

Mária:  Megjelent e dicső hajnalban. A katonák, kinek őrködni kellene, elaludtak. De (…), hisz valaki a követ elmozdítja. Kezeiket felemelve riadtan néznek, hogy mi történt, és szemük – hirtelen a fény erejétől nem látnak, hisz vakságot éreznek a jelen fényétől, és a Sír nyitottsága, fénye, sugara szinte már megjelenik e sötét, kora hajnalban. A Fény megvilágosítja e jelen helyet, és már boldogan mondják: – Ó, te, dicső, szép hajnal! És   Olvass tovább ...

Mária: A nyitott sír ridegsége, amely átölelt. De elég már e hely pihenése, elég már a sötétségből! A ridegség eltávozik, és Szeretet éledezik. A szeretet feleleveníti és megerősíti a Fényt, és a ridegség sötétsége fénnyé változik. Íme, e Fény erőssége megnyitja e Sírt, amely a bezártságot, a hidegséget és a sötétséget uralta. Most a Fény, amely a szeretettel éledezett, erősödött, tág teret adott, és már a Fényben megjelenik a hajnal   Olvass tovább ...

Mária  : Hallom az éneket. Örömmel, szeretettel énekelnek. Hajnalodik. A fény megjelenik. A fényből ének szózatként szól felém. Dicsőséges, szép hajnal, kit így köszönt ma e hang. Illatos olajjal elindulnak. És ahogy mennek, a hajnal illata öleli át őket. Hogy oda érhessenek a kertben (…) a Sírjához. De hogy ott megjelennek, félelem öleli át őket, mert a követ valaki elvette. Nincs a helyén. Krisztus feltámadt! Örüljünk és vigadjunk e dicsőséges,   Olvass tovább ...

Mária: Megjelent a Fény. A Fény, mely felém árad, és simogat. Tükröződik, és a Fény, mely megsimogatott. Íme, felkel, és feltámadt, mert az Élet erősebb a halálnál. Megnyílik a Sír, és a Fénnyel jelen van a kora reggel a (…) Az őrök megijednek, lehajtják fejüket, hisz számukra erős és ismeretlen a Fény. Érzik a hajnal illata e Fényben. Egy asszony oda ér, remeg, és megáll a nyitott Sírnál. Remegésében sírdogál,   Olvass tovább ...

Mária: (…) A fény jelen van a tündöklő ragyogásában. Köszöntelek, ó, szép, fényes hajnal, ki üde illatával átjártad e helyet, amely a sziklasír ridegsége, megjelent. De a fény, a ragyogás, az illat mindent felülmúl. Eljött e dicsőséges hajnal ünnepe. Az ünnep elhozza a fényt az ébredésben. Elindult a kertben a fák között. Nem messze… A hajnal illata a fényben (…) Köszöntelek téged, e sziklasírt, e hajnal üde illatában. Hisz a   Olvass tovább ...

Mária kiválasztotti kegyelmi állapotban:  Ó, mily szép (…), mely jelen vagy! Felém jön, mert átölel. A zászló meglebeg. Ébred, ébred, mert eljött már a dicsőséges, szép hajnal. Ó, dicsőséges, szép hajnal, köszöntelek! Te, Fénysugár, mely jelen vagy. Átöleltél, felmelegítve, megerősítve, (…). Íme, a sír, megnyílt, a kő már nincs rajta. Íme, a sír, amely Fénnyel ragyog. Elindulva. Dicsőséges, szép hajnal! Mert eljött már számunkra a Fény, mely megjelent. A Fény,   Olvass tovább ...

Mária:  A kő [elmozdul], és megnyílik a sír. Ó, Dicsőséges Fény, ki most megjelensz! És a Mester felkelve kijő a sírból. — Ó, dicsőséges, szép hajnal! — így köszön. — E Fény a megjelenőben most, itt. A Fény tündököl, és felém árad, hogy átöleljen. És az Élet ismét megjelent, és erőt vett a Testen, mert az Élet élővé vált, és erősebb már az ellankadt Testen.  Jézus Krisztus Urunk:  Eljött hát   Olvass tovább ...

Mária:  Dicsőséges, szép hajnal! Így köszöntlek most én itt e szavakkal. (…) a Fény, mely erőt ad. Köszöntelek, ó, szép hajnal, Fényben, a Fénnyel! A Fény felém jön, átölel. És már látom az angyalt, már így szól: — Kit kerestek? Miért vagytok itt? — Nem találjuk. — Miért keresitek az Élőt a holtak között? Meglepődve e szavakon, és nézve széjjel. S már nincs félelem, mert már a Fény a kegyelem   Olvass tovább ...

 • Programjaink

  • Programjaink

   A Golgoták programja A Golgoták időpontja:…

  • Zarándokbusz

   Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy minden hónap első péntekjén és Nagypénteken külön zarándokbusz indul Budapestről Sükösdre. Az autóbusz minden alkalommal déli 12:00 órakor indul az üllői úti stadion (Fradi-pálya) üllői úti oldala mellől. Ugyanez az autóbusz az éjszakai szentmise után, hajnai 02:30-kor indul vissza Budapestre.

  • Évforduló ünnepe 2017. április 25

   Értesítjük a kedves zarándok testvéreket,…