Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik eljöttetek a fájdalom, szenvedés Golgotájának ünnepének megkezdésében, hogy eggyé váljatok e kegyelem szeretetében. Köszöntöm ma mindazon testvéreimet, akik ma lélekben vagytok jelen, és lélekben kísértétek imával e mai ünnep-golgotát, hogy részesülve a kegyelem szeretetében, amely ma a tanításból áradt felétek. Hisz a tanítás már a megkezdés működéséről szólt felétek és hozzátok. Igaz, hogy még most az ünnep fénye, szeretete él bennetek,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik eljöttetek, meghallottátok hívásomat, s köszöntöm mindazon testvéreimet, akik ma testükben nem jelentek meg, de lélekben megpróbálnak veletek egyek lenni és eggyé válni, elkísérni imában, énekben, időben, hogy egyek lehessetek. A mai tanításom, az arról szólt felétek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, a Mester tanítványaimnak ‒ megmutatom számukra a tanúságtétel felismerésében, a csoda jelenlétében, hogy Engem az Atya, vagyis, hogy Isten küldött.   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: {Köszöntöm} testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat szívetekben a fájdalom, szenvedés Golgotája jelenlétének átélésében. És köszöntöm mindazokat, akik a mai napon lélekben vettek részt, imában, énekben és elkísérésben. Legyen nyitott a szív a felajánlás, a kérés, a fohász és a kegyelem befogadásához, az eggyé válás szeretetéhez. A mai nap tanításomat, a felkészítés tanítását adtam tanítványaim részére, mikor azt mondottam nekik: – Ne szomorkodjon szívetek, ne féljetek,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok hívásomat. A hívás a mai nap fájdalom, szenvedés Golgotájában úgy elevenedett meg rajtatok és bennetek, hogy érezted szívedben, érezted a hívás erősségét a kegyelem működésében, hogy a mai nap ismét e szeretetben egyek legyünk, hisz ma a szeretet tanítása volt jelen számotokra a fájdalom, szenvedés Golgotáján. Hisz a tanítás, amely ma hozzátok szólott, az első részében hogy is mondottam a   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm a mai napon testvéreimet, akik meghallottátok a hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre. Köszöntöm mindazon testvéreimet, akik a mai napon is lélekben voltatok jelen, imával, és az ima ereje a kegyelem szeretetében felétek árad, működhet rajtatok, bennetek és megerősíthet. Így a mai napon így szólok felétek, hogy a tanításom ma a nép sokaságának a Genezáreti-tó partján hangzott el, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok, vagyis   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm a mai napon testvéreimet, akik elfogadtátok a hívást, és a hívásban engedelmeskedve eljöttetek a mai napon e fájdalom, szenvedés golgotai ünnepre, hogy ismét egyek lehessetek a testvéri, felebaráti szeretet révén, hogy érezzétek a kegyelem ajándékának örömét, amely jelen van, és amely átölelhet benneteket. Így a mai napon köszöntöm mindazon testvéreimet, akik lélekben kísértek el benneteket e ünnepen, e jelenlétben. Hisz fontos, hogy a mai tanítást megtapasztalhassátok,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  [Köszöntöm testvéreimet a] mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és a hívásban egyre többen és többen engedelmeskedtetek, és részt vettetek e fájdalom, szenvedés jelen lévő ünnepén. És köszöntöm mindazon testvéreimet, akik a mai napon csak lélekben voltatok jelen, és lélekben követtétek és kísértétek e fájdalom, szenvedés Golgotáját, hogy ti is részesülhessetek mindabból, e jelen kegyelemből, amelynek részesei lehettünk. A mai nap tanítása elsőként az volt, ami tanítványaimnak szólt,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: [Köszöntöm] testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok, hogy e ünnepben ismét egyek lehessetek. Köszöntöm mindazon testvéreimet, akik ma lélekben kísértek el benneteket e ünnepen a fájdalom, szenvedés Golgotáján. A mai nap tanításom, amely felétek szólt, elsőként egy példabeszédet adtam számotokra. De mielőtt még a példabeszédhez eljutunk, előtte, úgy-e, van az írástudó, aki próbára akarja tenni a Mestert. Ezért oda állt Elém,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm a mai napon testvéreimet, akik meghallottátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e meghíváshoz, e helyre. Köszöntöm a mai nap azon testvéreimet is, ismételten, akik ma lélekjelenlétükkel vannak jelen, és kísérnek el benneteket a fájdalom, szenvedés golgotai útjára. A mai nap a tanítás épp így szólt hozzátok, hogy a meghívást hogyan és miképpen ismerjük fel, fogadjuk el, és a szerint éljünk és cselekedjünk, hisz a mai   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik elfogadtátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre, hogy e ünnepben együtt vegyünk részt ezen a napon, amely jelen van számotokra. A mai napon a tanítás, amely felétek szólt, arról szól, hogy jelen van az apa és két gyermeke. De Én most a tanítást úgy mondom nektek: jelen van az atya, és jelen vannak a gyermekek. Az atya oda szól   Olvass tovább ...

 • Programjaink

  • Programjaink

   A Golgoták programja A Golgoták időpontja:…

  • Zarándokbusz

   Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy minden hónap első péntekjén és Nagypénteken külön zarándokbusz indul Budapestről Sükösdre. Az autóbusz minden alkalommal déli 12:00 órakor indul az üllői úti stadion (Fradi-pálya) üllői úti oldala mellől. Ugyanez az autóbusz az éjszakai szentmise után, hajnai 02:30-kor indul vissza Budapestre.

  • Évforduló ünnepe 2017. április 25

   Értesítjük a kedves zarándok testvéreket,…