Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat első Golgotáján. S a Golgota tanítása (???), amelyen részt vehettetek, hogy megértsd, elfogadd az Élő Evangéliumot, hisz a bűnbánat Golgotai tanítás azzal kezdődött, hogy a Lélek kivitt a pusztába 40 napra. Most a Lélek benneteket pedig meghív a bűnbánatra. A puszta, amely körülvett, a böjt, az állatok, és végül az angyalok hódoltak, szolgáltak, körbejártak. Felétek a meghívás a bűnbánatra a Lélek által, hogy   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat második Golgotai tanításon. A tanítás a mai napban elsőként az szólott hozzátok, amikor kiválasztottam három tanítványomat, és felmentem velük a hegyre. A hegyen elváltoztatva Színem. A ruha oly fehér, amelyet itt a Földön semmihez sem tudtok hasonlítani, a fehérség és a tisztaság megjelenése. De nem kimondottan a tanításnak ez a lényege, hogy a ruha milyen színben elevenedett meg tanítványaim előtt, hanem az, hogy   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik a bűnbánat harmadik Golgotai átélésen eggyé váltatok a szeretet és a kegyelem, a felismerés révén, ismeritek egymást, és elfogadni egymást. Hisz a tanításom lényegében ezt nyújtottam már számotokra. A harmadik bűnbánat-golgota, az ismét folytatódik az előtte lévőkhöz. Hisz kimegyünk a pusztába, mert a Lélek kivitt. De onnan be is kell jönni, s azután hirdetni Isten Evangéliumát, Isten Országát, azt az Országot,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat negyedik Golgotáján. A negyedik Golgotai üzenet tanítása, az folytatódik e bűnbánatban, ahogy hétről hétre. Hisz ma az volt a tanítás, folytatólagosan, hisz a Názáretit Názáretben a zsinagógából kizavarták, mert senki sem lehet próféta saját hazájában. De Jézus reájuk tekintett, és elhaladt közöttük. És folytatódva, hogy az Emberfiát épp úgy felemelik, felmagasztalva, ahogy Mózes felemelte a pusztában a kígyót. Hisz ezt hallotta, mint egy   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm a mai napon testvéreimet a bűnbánat ötödik Golgotáján. A mai nap folytatva tanításomat az Élő Evangélium, az Élő Szentlélek által, hisz hétről hétre egymásra épülnek a Golgotai tanítások. Hisz a mai nap tanításom az volt felétek az Evangéliumból, hogy felzarándokoltak az ünnepre, hogy imádják és imádkozzanak az Istenhez, vagyis a Mennyei Atyához. Ott jelen voltak más nemzetiségűek, akik nem szégyellték odamenni, megkérdezni az egyik tanítványtól, hogy:   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:  Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat hatodik Golgotáján, kik meghallottátok a hívást, és a hívásban engedelmeskedtetek. De köszöntöm a bűnbánatban azon testvéreimet is, akik lélekben kísérték szolgámat, Máriát a fájdalom, szenvedés útján hétről hétre. Hisz a tanítások, ahogy a kezdetben elmondottam, hétről hétre egymásra épül. Így a mai tanításom folytatódva az elmúlt hét tanításával, hisz akkor az Örök Élet, amely volt számotokra példa, és az a tanítás, ahogy mondottam:   Olvass tovább ...

 • Programjaink

  • Programjaink

   A Golgoták programja A Golgoták időpontja:…

  • Zarándokbusz

   Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy minden hónap első péntekjén és Nagypénteken külön zarándokbusz indul Budapestről Sükösdre. Az autóbusz minden alkalommal déli 12:00 órakor indul az üllői úti stadion (Fradi-pálya) üllői úti oldala mellől. Ugyanez az autóbusz az éjszakai szentmise után, hajnai 02:30-kor indul vissza Budapestre.

  • Évforduló ünnepe 2017. április 25

   Értesítjük a kedves zarándok testvéreket,…