Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a mai napon a ti szavatok és számításotok szerint a megkezdett esztendőben. Ez az új esztendő, amelynek küszöbén átléptetek, hogy elindulhassatok az év útján, amely előtt álltok, amelyre szolgám azt mondotta: — Nem tudjuk, mi vár reánk, de fel tudunk rá készülni. Hát a felkészülés csak úgy tud jelen lenni rajtatok és bennetek, hogy ha nyitott szívvel és szeretettel el tudjátok fogadni az Én kegyelmemet,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet, kik a mai napon is meghallottátok hívásomat, és e hívásomban engedelmeskedtetek nyitott szívvel és lélekkel, hogy ma is érezd, hogy a kegyelem jelen van minden nyitott szívű testvérem előtt. De ez a kegyelem csak akkor lehet sajátod, hogy mondhatod, magadévá válik, ha nyitott a szíved, ha nyitott a lelked, ha be tudod fogadni, szívedbe zárni, és majdan őrizni. Mert ez a meghívás számotokra épp úgy   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok a hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve eljöttetek, hogy eggyé váljatok a szeretetben, a fájdalom, szenvedés Golgotáján. A Golgotán, amely jelen van előttetek a parányi szenvedésének átélésében. De ez a parányi fájdalom és szenvedés a földi ember szemeinek néha nagyon nagynak látszik, és a nagyságában is sokan úgy képzelitek el magatokban: „Mily bűnös ez az asszony, hogy ennyit kell szenvednie!” Holott   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet, kik a mai napon is meghallottátok a hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve, hogy ismét egyek legyünk a szeretetben, abban a szeretetben, amely jelen van rajtatok és bennetek, amelynek részei lehettetek az elfogadásban, és az elfogadás révén hordozni a szívben és a lélekben. A mai tanításom felétek az, amikor a százados hivat. De mikor már majdnem ott vagyok, akkor mégis azt mondja, hogy ne menjek, maradjak,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet, különösen azokat, akik ma először úgy érkeztetek e helyre, hogy elfogadtátok szolgám, kiválasztott Máriának kérését, a pásztorral együtt, hogy legyetek nyitottak, a nyitottságban fogadjátok el azt a kegyelmet, amellyel Én, Jézus Krisztus Uratok megajándékozhatlak benneteket. Hisz szolgám ezt mondotta el számotokra. Hát, ma vannak jelenlévő testvérek, kiket meg tudtam érinteni, kik megnyitották szívüket. De ma mondhatom, az újonnan érkező testvérek közül többen azért nem nyíltatok   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet, kik a mai napon eljöttetek, hogy együtt vegyetek részt e meghívott úton a fájdalom és a szenvedés Golgotáján, hogy bennetek is éljen az a kegyelem és az a szeretet, amely jelen van a fájdalommal és a szenvedéssel. Hisz ilyenkor több testvér csak a fájdalomra tud gondolni, és arra, hogy az miért van jelen, miért kell ez minden embernek, némelyiknek több, és némelyiknek kevesebb. De ha   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:   Köszöntöm a mai nap testvéreimet, kik figyeltetek a meghívásra. Hisz a meghívás sok ember számára jelen van, sok testvér számára, de kevesen figyelnek, ismerik fel és fogadják el. Ezért hát, aki felismerte, elfogadta, az jelen van, hogy a kegyelem, a tanítás és az ajándék eggyé válhasson Velünk, kik ma is itt együtt vagyunk. A mai nap tanítása a kiemelkedésében, ha csak az első tanításról beszélünk, az   Olvass tovább ...

  Jézus Krisztus Urunk:   Köszöntöm testvéreimet! A mai napon is felismertétek a hívást, s egyre többen és többen a hívásnak tudtatok engedelmeskedni. De emlékezzünk meg azon testvéreinkről is, akik szintén érzik a hívást, de vagy a család, vagy más, ami most e helytől távol tartja. De a lélek az eggyé válásban s a jelenlétben egy lehet most itt, e helyen is. Hisz a Szentlélek tanítását már többször megadtam számotokra,   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:   A mai nap köszöntöm testvéreimet, kik eljöttetek e fájdalom, szenvedés Golgotájára. E Golgota, amely úgy van jelen, hogy most ismételten egymásra épül tanításaim. Hisz amely tanításomat kiemeltem a mai napban számotokra, az e hónap tanítása, és a tanításban, ha figyeltétek, mikor Zakeus felmászott a vad fügefára, hogy láthassa és megismerhesse a Mestert, vagyis Engem. De alacsony termete miatt ezt nem tehette a tömegtől. Ezért volt szükség   Olvass tovább ...

Jézus Krisztus Urunk:   Köszöntöm testvéreimet, akik a mai napon eljöttetek a fájdalom-, szenvedés-Golgota átélésére. Ez a mai nap, ahogy Mária, kiválasztott szolga-testvérem mondotta számotokra, már a megkezdett egyházi év első Golgotája volt, amiből a tanítások úgy szóltak felétek, hogy e várakozás a felkészülés és az elfogadás. Hisz a várakozás, ez az Én eljövetelem. Hisz a pusztában kiáltó hang azért volt jelen, hogy ő jöjjön, és készítse el az Úr   Olvass tovább ...

 • Programjaink

  • Programjaink

   A Golgoták programja A Golgoták időpontja:…

  • Zarándokbusz

   Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy minden hónap első péntekjén és Nagypénteken külön zarándokbusz indul Budapestről Sükösdre. Az autóbusz minden alkalommal déli 12:00 órakor indul az üllői úti stadion (Fradi-pálya) üllői úti oldala mellől. Ugyanez az autóbusz az éjszakai szentmise után, hajnai 02:30-kor indul vissza Budapestre.

  • Évforduló ünnepe 2017. április 25

   Értesítjük a kedves zarándok testvéreket,…